Keser

Yazdır
© Bu metin İstanbul Lisesi Sakarya İzci Grubu web sitesinden alınmıştır.
İzinsiz kullanılmamasını rica ederiz.

mal07

Bir tarafı küt bir tarafı keskin alet. Küt tarafıyla çivi çakılabilir. Keskin tarafı ahşap işlerinde odunu düzleştirmek veya kereste oymak için kullanılır ayrıca bir yapının yıkılması için gereken tüm özelliklere sahiptir. Gerekli olduğunda kazma görevi görür. Keserler çelikten yapılır ve ahşap sopalara bağlıdırlar. El işi için kullanılacak olan keserlerin daha iyi kontrol edilmesi için daha kısa sapları olur. Amaçlarına yönelik pek çok keser türü vardır.