Teftiş

Yazdır
© Bu metin İstanbul Lisesi Sakarya İzci Grubu web sitesinden alınmıştır.
İzinsiz kullanılmamasını rica ederiz.

"U" da obabaşları tarafından verilen tekmilin ardından, obalar liderler tarafından tek tek teftiş edilirler. Teftişte obaların izcilik bilgileri sınandığı gibi aynı zamanda da genel kültür ve dikkate yönelik sorular da sorulabilir. Bu esnada  liderlerden bir grup ya da görevli bir ekip tarafından çadırlarda ve çantalarda (tesis kampıysa odalarda) düzen kontrolü de yapılır. Teftiş şu şekilde gerçekleşir:

-Teftişi yapacak liderler obaya yaklaştığında obabaşı obasına " ....... Obası. Rahat, Hazır ol, Dikkat komutunu verir.", bir adım öne çıkar ve lidere  selam vererek. "....... Obası teftişe hazırdır" der. Akabinde selam vermeyi bırakır, yerine geçer.

U03

-Bundan sonra liderler gerekli değerlendirmeleri yapar.

-Teftişin biteceğini anlayan obabaşı yerine geçer ve obasına "Dikkat" komutu verir. Oba hazır ola geçer. Obabaşı bir adım öne çıkarak selam verir ve "........ Obası Teftişi tamamlamıştır" der. Liderler ayrılırken selam vermeyi bırakır, bir adım geri ile yerine geçer ve obasına "....... Obası Rahat" der.

-Liderler bir sonraki obadan teftişe devam eder.

Teftişte sorulabilecek sorular çok yakında burada yer alacak.