>> 

İEL Sakarya İzci Kulübü


Warning: Creating default object from empty value in /home/qjdmin2qcylw/public_html/plugins/content/alphacontent.php on line 204

Bilgin » Uzman İzci » Alfabeler


Q Kodları

e-Posta Yazdır PDF
2.3/5 (150 oy)

Q kodları 1909 yılında İngiliz hükümeti tarafından İngiliz bandıralı gemiler ile posta  idaresi tarafından yetkili kılınmış sahil istasyonları arasındaki haberleşmeler için kullanılmak üzere oluşturulmuş kısaltmalardır. Bu kodlar değişik ülkelerdeki bu kıyı istasyonları çalışanlarının İngilizce bilmeye ihtiyaç duymadan gemilerle haberleşebilmelerini amaçlıyordu. Getirdiği dil kolaylığı bu kodların kısa zamanda uluslararası alanda da kabul görmesini sağladı.

Daha sonraları bazı Q kodları amatörler tarafından da kullanılmaya başlandı. Amatörlükte Q kodlarını kullanmanın amacı soruların mors kodları ile cümle şeklinde  uzun uzun yazılmasının önüne geçip zamandan tasarruf etmekti. Zamanla ses ile yapılan görüşmelerde de Q kodları kısaltma olarak aynı amaçla kullanılmaya başlandı.

Q kodlarının  QAA-QNZ arası olanları havacılık,  QOA-QOZ arası olanları denizcilik ve QRA-QUZ  arası olanlarda bütün haberleşme servisleri için ayrılmışlardır.

Q kodları hem soru sorarken hem de cevaplama sırasında kullanılır. Soru olarak sorulduğunda Q kodundan sonra (?) soru işareti, cevap olarak kullanıldığında ise kendinden sonra sorunun cevabı eklenir.

 

Örneğin; İstasyonunuzun adı nedir?        = QRA?

İstasyonumun adı TC1KK dır.  =QRA TC1KK

 

 

KOD

SORU

CEVAP/YORUM

CQ

Genel çağrı

 

QRA

İstasyonunuzun ismi nedir?

İstasyonumun ismi....dir. (çağrı işareti değil)

QRG

Doğru frekansımı, veya... nın doğru frekansını bildirimisiniz?

Doğru frekansınız... MHz dir.

QRH

Frekansım değişiyor mu?

Evet, değişiyor.

QRI

Göndermemin tonu nasıldır?

Göndermenizin tonu :T=1 Kötü, T=9 Çok iyi

QRK

İşaretlerimin /... işaretlerinin okunaklılığı nasıl?

İşaretlerin okunaklılığı:

1- okunmaz

2- bazı bazı okunur

3- okunaklı fakat güçlükle

4- okunaklı

5- iyi okunaklı

QRL

Meşgul müsünüz?

Meşgulüm.

QRM

İnsan yapısı enterferans var mı?

Evet

QRN

Atmosferik Parazitler karıştırıyor mu?

Atmosferik Parazitten karışıyorum

QRO

Gücümü yükselteyim mi?

Gücünüzü yükseltiniz.

QRP

Gücümü azaltayım mı?

Gücünüzü azaltınız.

QRQ

Daha çabuk geçireyim mi?

Daha çabuk geçiriniz. Dakikada... kelime.

QRS

Daha yavaş geçireyim mi?

Daha yavaş geçiriniz. Dakikada...kelime.

QRT

Göndermeyi  durdurayım mı?

Göndermeyi durdurunuz.

QRU

Bana ait bir şeyiniz var mı? Başka Konu var mı?

Size ait bir şeyim yok. Başka konu yok.

QRV

Hazır mısınız?

Hazırım.

QRW

Kendisini ...MHz den çağırdığınızı ... ya haber vereyim mi?

Onu...MHz den çağırdığımı lütfen söyleyiniz.

QRX

Beni ne vakit tekrar çağıracaksınız?

Sizi ...saatte.....MHz den tekrar çağıracağım.

QRZ

Beni kim çağırıyor?

Sizi...çağırıyor,...MHz den..

QSA

İşaretlerimin (işaretlerinin) kuvveti nasıldır?

İşaretlerinizin kuvveti S=1 ..S=9 çok kuvvetli

QSB

İşaretlerimin kuvveti değişiyor mu?

İşaretlerinizin kuvveti değişiyor.

QSD

Manipülasyonum düzgün değil mi?

Manipülasyonunuz düzgün değil.

QSK

İşaretlerinizin arasından beni işitebiliyor musunuz?

İşaretlerimin arasından sizi işitebiliyorum.

QSL

Mesaj alındımı?

Mesaj alındı..

QSN

Beni ...MHz üzerinden, yahut...(çağrı işaretini) işittiniz mi?

Sizi...MHz den (yahut...işaretini) işittim.

QSO

....İle doğrudan (veya aracılığı ile) muhabere yapabiliyor musunuz?

...  ile Doğrudan muhabere yapabiliyorum.

QSP

....istasyonuna aktarır mısınız?

.... istasyonuna aktarabilirim.

QSR

Bu çağrımı çalışma frekansı üzerinden tekrarlayabilir miyim?

Müdahale var, sizi duymuyorum, çalışma frekansı üzerinden geçiriniz.

QSS

Hangi frekansı kullanıyorsunuz?

...MHz i kullanıyorum.

QST

Genel Mesaj başlangıcı

 

QSU

Bu frekanstan geçireyim mi?

Şimdiki frekanstan geçirin.

QSV

Bu frekanstan (yahut...MHz den) bir seri V geçireyim mi?

Bu frekanstan (yahut...MHz den) bir seri V geçiriniz.

QSW

Bu frekans üzerinden  mi geçirmek istiyorsunuz?

Bu frekans üzerinden geçirmek istiyorum.

QSX

.....Çağrı işaretini....MHz üzerinden dinliyor musunuz?

.....Çağrı işaretini....MHz üzerinden dinliyorum.

QSY

başka bir frekans üzerinden devam edeyim mi?

.... MHz üzerinden devam ediniz.

QSZ

Her kelime veya grubu bir kaç defa mı geçireyim?

Her kelime veya gurubu  ...sefer geçiriniz.

QTA

.... Numaralı mesajı geçirilmemiş gibi iptal edeyim mi?

.... Numaralı mesajı geçirilmemiş gibi iptal ediniz.

QTB

Kelime sayımında benimle mutabık mısınız?

Kelime sayımında sizinle mutabık değilim. Her kelime ilk harfini her sayının ilk rakamını tekrar edeceğim.

QTC

Geçirilecek kaç mesajınız var?

Size (yahut.... ya)...adet mesaj var.

QTH

Enlem ve boylama (veya başka malumata göre)göre mevkiiniz neresidir?

Mevkiim ....Enlem ve .......boylama (veya başka malumata göre)göre dir.

QTR

Doğru saat kaçtır?

Doğru saat...  UTC dir.

 

 


 

Sosyal Ağlarda Sakarya

FacebookTwitterYoutubePicasa

EN SON EKLENEN TEKNİK BİLGİLER


Warning: Creating default object from empty value in /home/qjdmin2qcylw/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/qjdmin2qcylw/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/qjdmin2qcylw/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/qjdmin2qcylw/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/qjdmin2qcylw/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

EN SON EKLENEN GÖRSELLER


Warning: Creating default object from empty value in /home/qjdmin2qcylw/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/qjdmin2qcylw/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/qjdmin2qcylw/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/qjdmin2qcylw/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/qjdmin2qcylw/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109