Ateşin söndürülmesi

Yazdır
© Bu metin İstanbul Lisesi Sakarya İzci Grubu web sitesinden alınmıştır.
İzinsiz kullanılmamasını rica ederiz.

ates32Kamp sona erdiğinde ateşin kesinlikle söndüğünden emin olmadan kamp alanı terk edilmez.

Ateşin Su ile Söndürülmesi: Ateşe su serpilir, ıslanan küller, kömürler bir çubuk ile karıştırılır, dağıtılır ve üzerine tekrar su serpilir. Yarı yanmış odunlar tekrar tekrar çevrilerek üzerlerine su serpilir.

Ateşin Toprak İle Söndürülmesi: Ateşin üzerine içinde yanacak hiçbir şey bulunmayan saf toprak serpilir. Son kıvılcım da sönene kadar bir çubukla tekrar tekrar karıştırılır. Yanmakta olan odunlar yere sürtülerek söndürülür.

Ateş söndürüldükten sonra önceden kesilmiş olan bitki örtüsü aynı şekilde yerine yerleştirilir ve sulanır.

ates33

Doğada birçok bölge, ziyaretçiler araziye zarar veren, hayvanları, bitkileri ve ağaçları öldüren, su kaynaklarını kirleten çöpleri ortada bıraktıkları için zarar görmektedir. Geçtiğiniz yerlerden ve özellikle kamp yerlerinden iz bırakmadan ve çevrenize zarar vermeden ayrılmalısınız. Çoğu milli park ve kamplarda ateş yakmak ya da lağım çukuru kazmak yasaktır. Ve bu kurallara uyulması gerekir. Bu şekilde hem doğaya zarar vermemiş hem de sizden sonra gelecek kampçıların da aynı güzelliklerden faydalanmasını sağlamış olursunuz.