Testerenin bakımı ve muhafazası

Yazdır
© Bu metin İstanbul Lisesi Sakarya İzci Grubu web sitesinden alınmıştır.
İzinsiz kullanılmamasını rica ederiz.
Testerenin disleri köreldiginde bir törpü ile bilenir . Törpü her bir disten yukariya dogru sürtülür, önce testerenin bir yüzü sonra diger yüzü törpülenir.

Testere kamptan veya testereye ihtiyaç duyulan her hangi bir aktiviteden sonra bıçağını dış etkenlere karşı korumak için gazete kağdı veya benzer bir maddeyle bıçak kısmı güzelce sarılmalı ve açıkta hiçbir kısmının kalmamasına özen gösterilmelidir.

Eğer testerenin bıçağı artık kullanılamayacak hale gelirse bıçağın değiştirilmesi gerekir bunun için testerenin iki ucundaki vidalar açılır bıçak dikkatlice çıkartılır ve kimse zarar vermeyeceğinden emin olduğumuz bir yere konur daha sonra yeni bıçak yerine yerleştirilir ve vidalar yeniden sağlam bir şekilde sıkılır.